Вездеходы

Снегоболотоход Пелец Мини (комплектация Мини lll Комфорт)